Tietosuojaseloste

Tietojasi koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä oheisella lomakkeella:

rekisterin pitäjä

yhteyshenkilö

Rekisterin nimi

Laakso Interior asiakasrekisteri

Laakso Interior verkkosivut

Käyttötarkoitus

Laakso Interior kerää liiketoimintansa kannalta tarvittavia tietoja, kuten käyttäjän henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito. Lisäksi käytössä on Google Analytics, jonka avulla Laakso Interior seuraa verkkosivujen liikennettä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä sopimus- ja laskutustiedot sekä tiedot tehdyistä palveluista.

Google Analytics kerää laitteeseen tai selaimeen liittyvää dataa, IP-osoitteita sekä tietoa käyttäjien toiminnasta sivustolla.

Laakso Interiorin toimintaan liittyvää aineistoa säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa Google Analytics palvelimista sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Tietoja käsitellään Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yksityisyys ja tietosuoja

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Digitaalisiin aineistoihin on pääsy ainoastaan henkilökohtaisella tunnistautumisella tietoverkkoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Oikeus tietojen rajoittamiseen tai poistamiseen.

Oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu yllä.

Evästeet

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, sinun täytyy tyhjentää evästeet seuraamalla selaimesi ohjeita ja lopetettava sivustomme käyttö välittömästi.

Evästeitä käytetään tunnistamaan kävijän sijaintitietoja sekä liikkumistottumuksia sivulla kolmannen osapuolen analytiikkapalveluiden avulla. Evästetietoja ei käytetä henkilötietojen käsittelyssä.

Tämä on Laakso Interiorin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2023.